Naším cieľom je efektívna distribúcia investičného zlata prostredníctvom našich obchodných partnerov.

Chceme poskytovať produkty, ktoré sú konkurencieschopné v celom hodnotovom reťazci, počnúc predpredajnou podporou, rýchlym spracovaním jednotlivých obchodov, efektívnou logistikou a kvalitným prepojením informačných systémov. Samozrejmou súčasťou je marketingové, daňové a právne poradenstvo súvisiace s našou činnosťou.

Obchodným partnerom chceme poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni, s využitím všetkých dostupných technologických možností a efektivnej logistiky, s cieľom získať vysokú úroveň dôvery vzhľadom na povahu našich produktov.


Predstavenstvo

Ondrej Matvija
Ing. Rudolf Adam


Dozorná rada

Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.
Ing. Pavol Šandor
Ing. Adrián Luteran